Plandager barnehageåret 2018/2019

Norlandia Kvitungen barnehage har stengt totalt 5 dager pr barnehageår, og disse bruker personalet til kursing og planlegging. Plandagene er fastsatt i god tid, her finner dere en oversikt for 2018 og ut våren 2019.

 

PLANDAGER 2018/2019

Torsdag 4. oktober 

fredag 5. oktober 2018

mandag 19.november 2018

mandag 11. februar 2019

fredag 31.mai 2019

 

ALLE DAGENE ER I HENHOLD TIL SKOLERUTA.