Årsplan

Årsplanen godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg, og følger kalenderåret.

Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager fastsetter samarbeidsutvalget (SU) årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet.

 

Årsplan 2019 ble godkjent i SU den 9. januar 2019.

Årsplan 2019 Kvitungen