Besøksadresse

Valbeinet 1
9017 Tromsø

Postadresse

Valbeinet 1
9017 TROMSØ

Telefon

Hovednummer:950 19 711
BLÅSKJELLET:950 17 913
HUMMEREN:950 17 811
MUSLINGEN:950 31 114
SJØHESTEN:950 22 724
Barnehagens ledelse:902 77 611

E-post

kvitungen.barnehage@norlandia.com

Daglig leder

Beate Teigstad Iversen
Tlf: 902 77 611
E-post: kvitungen.barnehage@norlandia.com